top of page

Sangmøte på Grendahuset

Lørdag 16 september 2023

Morten samuelsen.png

Morten Samuelsen

Sara Espevik.png

Sara Espevik

Even.png

Even Ydstebø

Fjordingane.png

Fjordingane

Kollekt til Sarepta og NLM

Kveldens kollekt blir delt likt mellom Sarepta og NLM.

vipps.png

Sanger

1) Syng evangeliet om Jesus

1) Syng evangeliet om Jesus Så enkelt og varmt du formår, Syng om den rensende kilde Som åpen for alle står! Refr: Syng, ja, syng evangeliet For hver eneste sjel på vår jord! Syng for enhver som vil høre Det salige livsens ord! 2) Syng evangeliet om Jesus! Det fjerner bekymring og nød. Syng om det blod som har runnet Og frelser fra synd og død! Refr: Syng, ja, syng evangeliet For hver eneste sjel på vår jord! Syng for enhver som vil høre Det salige livsens ord! 3) Syng evangeliet om Jesus, For sjeler kan vinnes ved sang! Syng om den frelsende nåde Som frigjør fra syndens tvang! Refr: Syng, ja, syng evangeliet For hver eneste sjel på vår jord! Syng for enhver som vil høre Det salige livsens ord! 4) Syng evangeliet om Jesus, Forkynn dette herlige navn! Syng om den evige glede Som venter i fredens havn! Refr: Syng, ja, syng evangeliet For hver eneste sjel på vår jord! Syng for enhver som vil høre Det salige livsens ord! Syng, ja, syng evangeliet For hver eneste sjel på vår jord! Syng for enhver som vil høre Det salige livsens ord! Tekst og melodi: Philip Phillips

2) Å glede stor

1) Å glede stor som Herren gir alt her på denne jord: Hans nåde også barnets blir, det mettes ved hans ord. Vi gledes hvert minutt som går, og nåden ingen ende får. :/: Halleluja :/: vår Gud. 2) Det er så godt å elske Gud, han kan vår sak forstå. Så godt å være Kristi brud og fast i nåden stå. Når verdens glede ende får, all himlens fryd tilbake står. :/: Halleluja :/: vår Gud. 3) Vel blir det mørke mangen gang, ei solen skinner jevnt. Vel kan vi merke tidens tvang, men ett er dog bestemt: Det blir ei mørkt i himmelen, og reisen, hva betyr vel den? :/: Halleluja :/: vår Gud. 4) Er det så salig endog her å være Jesu venn. Hva skal det ikke da bli der en gang i himmelen? Vi gledes hvert minutt som går, og gleden aldri ende får. :/: Halleluja :/: vår Gud. Tekst: Nils Frykmann. Meldodi: Fredrik Engelke

3) Si kjenner du det skjønne Jesu navnet

1) Si kjenner du det skjønne Jesusnavnet Som til frelse Gud oss gav Hans pris er sunget ut i hele verden Over alle land og hav Refr: Navnet over alle navn er Jesus Det stråler med en himmelsk glans Og intet annet navn kan gi oss frelse Intet annet navn enn Hans 2) Det navnet stråler som en morgenstjerne Gjennom jordens nød og natt Det skjenker mot og øker håpets lue Der den nå er svak og matt Refr: Navnet over alle navn er Jesus Det stråler med en himmelsk glans Og intet annet navn kan gi oss frelse Intet annet navn enn Hans 3) Når alle andre navn engang må vike Jesunavnet står som fjell Dets purpurglans skal hele evigheten Lyse med sitt strålevell Refr: Navnet over alle navn er Jesus Det stråler med en himmelsk glans Og intet annet navn kan gi oss frelse Intet annet navn enn Hans Tekst og melodi: Allan Törnberg Norsk tekst: Yngve Johansen

4) Jeg vil prise min gjenløser

1) Jeg vil prise min gjenløser For hans store kjærlighet. All min skyld ble helt utslettet Og gav sjelen liv og fred. Refr. Syng, å syng om min gjenløser! Med sitt blod han kjøpte meg. Jeg ble fri da han frivillig Tok min skyld og straff på seg. 2) Jeg vil synge om den sannhet, For min sjel så dyrebar, At for meg han hang på korset Og et sonings-offer var. Refr. Syng, å syng om min gjenløser! Med sitt blod han kjøpte meg. Jeg ble fri da han frivillig Tok min skyld og straff på seg. 3) Jeg vil prise min gjenløser For hans underfulle makt, Død og helved han beseiret, All ting er ham underlagt. Refr. Syng, å syng om min gjenløser! Med sitt blod han kjøpte meg. Jeg ble fri da han frivillig Tok min skyld og straff på seg. 4) Jeg vil takke min gjenløser For den seier han meg gav, Så min sjel kan triumfere Over synd og død og grav. Refr. Syng, å syng om min gjenløser! Med sitt blod han kjøpte meg. Jeg ble fri da han frivillig Tok min skyld og straff på seg. 5) Ja, jeg priser deg, o Jesus, For din gang til Golgata. Evig skal jeg med de frelste Synge glad halleluja. Refr. Syng, å syng om min gjenløser! Med sitt blod han kjøpte meg. Jeg ble fri da han frivillig Tok min skyld og straff på seg. Tekst og melodi: Philip Paul Bliss

5) I den stille klare morgen

1) I den stille, klare morgen, som når dagen travlest er, og ved soleglad med kveldens milde vind, i den tause midtnattstime , og ved månens bleke skjær, jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Refr. Se, han kommer! Jesus kommer! Fikentreet varsler sommer, vår forløsningstime kommer! Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. 2) Jeg har hørt hans trette trinn på Galileas fjell og vang, og ved Kedron da han gikk i hagen inn, jeg har sett ham sorgtung vandre opp til Golgata sin gang, og følt sorgen under lyden av hans trinn. Refr. Se, han kommer! Jesus kommer! Fikentreet varsler sommer, vår forløsningstime kommer! Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. 3) Se, han kommer, han som alle verdens floker løse kan, Fredens morgen uten skyer bryter inn! Ja, han kommer for å sette alle ting i rette stand! Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Refr. Se, han kommer! Jesus kommer! Fikentreet varsler sommer, vår forløsningstime kommer! Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Tekst: Henry Albert TAndberg Melodi: James M. Black

bottom of page